ให้นักศึกษาอ่านคู่มือการสอบซ่อมเสริมก่อนเข้าสอบ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

แหล่งข้อมูลนี้ควรจะปรากฎในหน้าต่างถัดไป
ถ้าไม่ปรากฏ คลิกที่นี่ค่ะ: คู่มือการสอบซ่อมเสริมครั้งที่ 1