ขั้นตอนที่ 1 และ 2
1


ขั้นตอนที่ 3
2ขั้นตอนที่ 4
3


ขั้นตอนที่ 5
4


ขั้นตอนที่ 6
5


ขั้นตอนที่ 7 และ 8
6


ขั้นตอนที่ 9
7

ขั้นตอนที่ 10
8